Tradycyjne przepisy

Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate Prezentowane przez dietę pepsi Prowadzone przez Joe Namath i Mario Batali Sweepstakes

Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate Prezentowane przez dietę pepsi Prowadzone przez Joe Namath i Mario Batali Sweepstakes


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Szósty doroczny festiwal Food Network New York City Wine & Food Festival odbędzie się w dniach 17-20 października 2013 roku. To, co w 2007 roku rozpoczęło się jako jednonocne wydarzenie, przekształciło się w pełnowymiarowy festiwal, który gromadzi znane ikony kulinarne z całego świata i niektórych z ulubionych amerykańskich kucharzy telewizyjnych. W ramach imprezy charytatywnej festiwal zebrał ponad 6 milionów dolarów, aby pomóc sfinansować programy Banku Żywności dla Nowego Jorku i kampanię „Podziel się naszą siłą bez głodu dziecka ©”.

Jeden szczęśliwy zwycięzca otrzyma dwa bilety na Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate, które zapewni dietetyczna pepsi, której gospodarzem są Joe Namath i Mario Batali dzięki uprzejmości The Daily Meal.

The Daily Meal „Food Network New York City Wine & Food Festival Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate Sweepstakes”
KOMPLETNE ZASADY OFICJALNE

DO UDZIAŁU LUB WYGRANIA TEJ LOTERII NIE JEST WYMAGANY ŻADNY ZAKUP LUB PŁATNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ

1. Jak wejść: Daily Meal „Food Network New York City Wine & Food Festival Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate Sweepstakes” („Sponsor”) rozpoczyna się o godz. 18:00 EST (czasu wschodniego („EST”) 4 października 2013 r. i kończy się o godz. 12:00 EST 16 października 2013 r. („Okres loterii”). Uczestnicy zostaną poproszeni o wybranie swojego ulubionego przepisu na ogonowanie z artykułu „10 najlepszych przepisów dotyczących ogonowania” opublikowanego w The Daily Meal. Będą musieli albo tweetować @TheDailyMeal z odpowiedziami za pomocą #thedailymeal, albo skomentować post na naszej stronie na Facebooku. Codzienny posiłek wyłoni jednego zwycięzcę. Loteria podlega polityce prywatności OurSite, która jest dostępna na Stronie internetowej.
Wpisy wygenerowane przez skrypt, makro lub inne zautomatyzowane środki zostaną zdyskwalifikowane. Wpisy, które są niekompletne, zniekształcone, uszkodzone lub z jakiegokolwiek powodu nieczytelne, w tym między innymi awaria lub przeciążenie komputera lub sieci, są nieważne i nie będą akceptowane. W przypadku sporu co do tożsamości uczestnika, który dokonał potencjalnie zwycięskiego zgłoszenia, Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do uznania, że ​​zgłoszenie zostało dokonane przez zarejestrowanego subskrybenta z adresu e-mail podanego w momencie zgłoszenia. Zgłoszenie oznacza zgodę (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez prawo) na wykorzystanie imienia i nazwiska, miasta, stanu, podobizny, wizerunku i/lub głosu uczestnika do celów reklamy, promocji i reklamy we wszystkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, na całym świecie w bezterminowo, bez dodatkowego wynagrodzenia, powiadomienia, pozwolenia lub zatwierdzenia.

2. Uprawnienia: Aby zakwalifikować się do programu The Daily Meal „Food Network New York City Wine & Food Festival Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate Sweepstakes”, tylko jedno konto może być używane na osobę, aby tweetować wpis, a uczestnik może wziąć udział tylko raz w trakcie kampania. Wszystkie wpisy na Facebooku muszą być dokonywane za pomocą komentarzy do oryginalnego posta The Daily Meal na Facebooku z wpisami URL prowadzącymi do strony z artykułem „10 najlepszych przepisów kulinarnych”. Wszystkie wpisy na Twitterze muszą zawierać tweety zawierające linki URL do oryginalnego artykułu „Top 10 tailgating Recipes” z hashtagiem #theedailymeal. Aby wziąć udział w loterii, musisz być legalnym stałym mieszkańcem 50 Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbii i mieć ukończone 21 lat lub więcej na dzień 4 października 2013 r.. Loteria jest nieważna poza 50 Stanami Zjednoczonymi (i Dystryktem Kolumbii), w Portoryko, terytoriach, posiadłościach i wspólnotach Stanów Zjednoczonych oraz tam, gdzie jest ograniczona lub zabroniona przez prawo. Loteria oraz wszelkie strony internetowe i związane z nimi reklamy są przeznaczone do oglądania wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Odbiorcy biletów muszą samodzielnie zakwaterować się na imprezę w Nowym Jorku. Posiłek dzienny nie zwróci kosztów podróży. Nie jesteś upoważniony do udziału w loterii, jeśli nie znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy Sponsora, The Daily Meal i innych uczestniczących partnerów, ich firmy stowarzyszone, rodzice, spółki zależne oraz agencje reklamowe i promocyjne (łącznie „podmioty loterii”) oraz ich najbliższe rodziny i członkowie ich gospodarstw domowych nie mogą uczestniczyć w tym Loteria.

3. Rysowanie i powiadomienie: Zwycięzca (lub zdobywcy) nagrody głównej zostanie wybrany spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w losowaniu losowym, które odbędzie się w dniu lub około 16 października 2013 r. przez sponsora, którego decyzje są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Szanse na wygranie nagrody zależą od liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń. Potencjalny Zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem i/lub pocztą w ciągu około jednego (1) dnia od losowania. Jeśli do potencjalnego zwycięzcy nie można dotrzeć w ciągu jednego (1) dnia kalendarzowego od pierwszej próby powiadomienia, osoba taka zostanie zdyskwalifikowana i zostanie wybrany inny zwycięzca.

4. Nagrody: 2 (dwa) Tickets To Jets + Chefs: The Ultimate Tailgate prezentowane przez diet pepsi prowadzone przez Joe Namath i Mario Batali w Nowym Jorku 19 października 2013 r.. Sponsor zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody o równej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie można przyznać nagrody głównej w opisany sposób. Podatki, napiwki i inne wydatki, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym Oficjalnym regulaminie, są wyłączną odpowiedzialnością zdobywcy nagrody głównej. Zabronione jest przekazywanie lub zastępowanie nagrody, chyba że według wyłącznego uznania Sponsora

5. Warunki nagrody: Zwycięzcy nagrody będą zobowiązani do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków, Zwolnienia z odpowiedzialności i Zwolnienia do publikacji („Oświadczenie/Zwolnienie”). Takie dokumenty muszą zostać zwrócone w terminie i/lub godzinie wskazanej w tych dokumentach. Jeśli potencjalni zwycięzcy nagrody nie zwrócą takich dokumentów w tym czasie lub jeśli uczestnik okaże się, że nie kwalifikuje się lub jeśli nie przestrzega Oficjalnych zasad, potencjalny zwycięzca nagrody zostanie zdyskwalifikowany, a inny zwycięzca zostanie być wybrany. Jeśli powiadomienie o nagrodzie zostanie zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia, spowoduje to dyskwalifikację i zostanie wybrany inny zwycięzca. Wszystkie federalne, stanowe lub inne zobowiązania podatkowe (w tym podatki dochodowe) wynikające z tej Loterii ponoszą wyłączną odpowiedzialność zwycięzców nagrody. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, zgłoszenie i przyjęcie Nagrody przez Zwycięzców nagrody stanowi zezwolenie Podmiotom Loterii na wykorzystanie nazwisk, fotografii, podobizny, oświadczeń, informacji biograficznych, głosu oraz adresu miasta i stanu wspomnianych zwycięzców nagrody na całym świecie. , oraz we wszystkich formach mediów, bezterminowo, bez dalszej rekompensaty.

6. Warunki loterii: Ta loteria podlega wszystkim obowiązującym przepisom federalnym, stanowym i lokalnym. Biorąc udział, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i zrzekają się wszelkich praw do zgłaszania niejasności w Loterii lub niniejszym Oficjalnym Regulaminie. Zdobywcy nagród i uczestnicy zgadzają się również zwolnić, zwolnić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Podmioty Loterii oraz każdego z ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami lub odpowiedzialnością z tytułu wszelkich obrażeń, szkód lub strat jakiejkolwiek osobie (w tym obrażenia ciała lub śmierć) lub mieniu jakiegokolwiek rodzaju wynikającemu w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z przyjęcia, posiadania, niewłaściwego użycia lub wykorzystania odpowiedniej nagrody lub udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z loterią lub udziału w tej Loterie lub wszelkie roszczenia oparte na prawach do reklamy, prawa do prywatności i/lub dostawy towarów.

7. Powiadomienie i wymagania potencjalnego zwycięzcy: Potencjalni zwycięzcy zostaną ogłoszeni po upływie Okresu zgłoszeniowego, kiedy zostaną wybrani. Osoba nie jest uznawana za zwycięzcę, dopóki nie zastosuje się do niniejszych Oficjalnych zasad, niezależnie od tego, czy została ogłoszona zwycięzcą na Twitterze lub na jakimkolwiek innym forum. Sponsor wyśle ​​również potencjalnemu zwycięzcy bezpośrednią wiadomość od @thedailymeal na konto potencjalnego zwycięzcy na Twitterze używane do udziału w loterii z instrukcjami, jak odebrać nagrodę. Aby otrzymać wiadomość od Sponsora, Uczestnik musi (a) obserwować @thedailymeal i (b) ustawić swoje konto na „niechronione” i/lub „publiczne”. Jeśli potencjalny zwycięzca nie odpowie i nie zastosuje się do instrukcji zawartych w wiadomości w określonych dniach wyszczególnionych w wiadomości lub nie przestrzega niniejszych Oficjalnych zasad, utraci nagrodę, a Sponsor może wybrać innego potencjalnego zwycięzcę w swoim /jej miejsce w losowaniu wszystkich otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń, jeśli pozwoli na to czas. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione, potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o wypełnienie i odesłanie oświadczenia o kwalifikowalności i odpowiedzialności/publikacji („Oświadczenie/Wydanie”). Jeśli potencjalny zwycięzca nie podpisze i nie zwróci Oświadczenia/Wydania w wymaganym czasie, inny uczestnik zostanie wybrany na jego miejsce w losowaniu wszystkich pozostałych kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych, jeśli czas na to pozwoli. Uczestnicząc, każdy zwycięzca, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to prawnie zabronione, udziela Sponsorowi, Codziennemu Posiłkowi i osobom przez nich wyznaczonym pozwolenia na ogłoszenie swojego imienia i nazwiska na Twitterze jako zwycięzcy oraz na używanie jego imienia i nazwiska, adresu (miasto i województwo), zdjęcia, głos i/lub inne podobizny i informacje o nagrodach do celów reklamowych, handlowych i promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia, we wszystkich mediach znanych obecnie lub później odkrytych, na całym świecie bezterminowo, bez powiadomienia, przeglądu lub zatwierdzenia.

8. Ogólne warunki: Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia, zmodyfikowania lub zakończenia loterii w przypadku, gdy działanie, bezpieczeństwo lub administracja loterii zostanie w jakikolwiek sposób naruszona, w tym między innymi przez oszustwo, wirusy, nieuprawniona interwencja człowieka lub inny problem techniczny. W przypadku rozwiązania umowy Sponsor może, według własnego uznania, przyznać dowolne nienagrodzone nagrody losowo spośród wszystkich niepodejrzanych, kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych do momentu wystąpienia utraty wartości. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdej osoby, która uzna, że ​​manipuluje procesem zgłoszenia lub przebiegiem Loterii lub działa z naruszeniem niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub w sposób niesportowy lub destrukcyjny, a także unieważnia wszystkie powiązane zgłoszenia. Każda próba podważenia przez jakąkolwiek osobę legalnego działania Loterii może stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego, a w przypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków zaradczych (w tym honorariów adwokackich) od wszelkich taką osobę w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewyegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego postanowienia. W przypadku sporu dotyczącego zgłoszeń otrzymanych od wielu użytkowników posiadających to samo konto e-mail, upoważniony subskrybent konta e-mail w momencie zgłoszenia zostanie uznany za uczestnika i musi przestrzegać niniejszych zasad. Uprawnionym subskrybentem konta jest osoba fizyczna, której adres e-mail zostaje przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP), dostawcę usług on-line lub inną organizację odpowiedzialną za nadawanie adresów e-mail.

9. Zwolnienie i ograniczenia odpowiedzialności: Uczestnicząc w Loterii, uczestnik zgadza się zwolnić i chronić Codzienny Posiłek („Sponsor”), swoich pracowników i/lub inne firmy związane z Loteriami (w tym wszelkie agencje reklamowe i promocyjne) oraz ich pracowników, odpowiednio spółkom macierzystym, spółkom stowarzyszonym i zależnym, a także najbliższej rodzinie (małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci) i domownikom każdego takiego pracownika z tytułu wszelkich roszczeń lub powództw powstałych, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z udziału w Loterii lub otrzymania lub wykorzystania jakiejkolwiek nagrody (w tym podróży lub działań z nimi związanych). Strony zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za utracone, spóźnione, niekompletne, niedokładne, skradzione, opóźnione, źle skierowane, niedostarczone lub zniekształcone tweety lub wiadomości bezpośrednie; lub w przypadku utraconych, przerwanych lub niedostępnych sieci, serwera, dostawcy usług internetowych (ISP), strony internetowej lub innych połączeń, dostępności lub dostępności lub nieporozumień lub awarii komputera, satelity, telefonu lub transmisji kablowej, linii lub awarii technicznej lub pomieszane, zaszyfrowane, opóźnione lub niewłaściwie skierowane transmisje lub awarie sprzętu lub oprogramowania komputerowego, awarie lub trudności lub inne błędy lub trudności wszelkiego rodzaju, czy to ludzkie, mechaniczne, elektroniczne, komputerowe, sieciowe, typograficzne, drukarskie lub w inny sposób związane z loterią, w tym , bez ograniczeń, błędów lub trudności, które mogą wystąpić w związku z administracją Loterii, prowadzeniem transmisji na żywo lub wysyłaniem tweetów, ogłoszeniem nagród lub w jakichkolwiek materiałach związanych z Loteriami. Zwolnione Strony nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, spowodowane przez użytkowników witryny, manipulacje, hakowanie lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane lub wykorzystywane w Loterii. Zwolnione Strony nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub szkody na komputerze uczestników lub jakiejkolwiek innej osoby związane lub wynikające z udziału w tej Loterii lub pobierania materiałów z lub korzystania z witryny. Uczestnik zgadza się, że w jakiejkolwiek sprawie, odpowiedzialność Zwolnionych Stron będzie ograniczona do kosztów wzięcia udziału w Loterii i uczestnictwa w Loterii i w żadnym wypadku Strony Zwolnione nie będą odpowiedzialne za honoraria adwokackie lub inne koszty prawne. Uczestnik zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań, w tym między innymi odszkodowań karnych, wtórnych, bezpośrednich lub pośrednich.

10. Lista zwycięzców: Aby uzyskać nazwiska zwycięzców (dostępne po 17 października 2013 r.), wyślij zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na adres: Spanfeller Media Group, Uwaga: Lista zwycięzców, 156 5th Avenue, 4th Floor, New York, New York, 10010


Obejrzyj wideo: Introducing The Chews Best Chef on the Block Competition (Może 2022).


Uwagi:

 1. Danathon

  Całkiem dobrze! Myślę, że to bardzo świetny pomysł. Całkowicie się z Tobą zgadzam.

 2. Derry

  PEŁNY !!!

 3. Mirg

  Prawda!!!

 4. Yazid

  Zgadzam się z tobą, dzięki za pomoc w tym pytaniu. Jak zawsze cała genialna jest prosta.

 5. Kagara

  Brawo, twoja fraza jest genialnaNapisać wiadomość